Комацу-ийн зөвлөмжийн дагуу Комацу техникт зөвхөн CD болон DH -1 ангилалын тос хэрэглэхийг анхааруулж байна.
Комит Комацу CD ангилалын тос болон Комацугийн бусад бүх тосолгооны материал болон антифрийзийг агуулахаас шууд нийлүүлж байна.

2006-1-1-ээс эхлэн TIER-3 хөдөлгүүрт зориулан DH-1 ангилалын хөдөлгүүрийн тосыг оруулж ирэхээр төлөвлөж байна.

Тосны католог